Autor: (red.) Z. Sosnowska

Tytuł: Przemyśl wczesnośredniowieczny, Seria wydawnicza: Origines Polonorum Tom tom III