Autor: (red.) Buko A., McCarthy M.

Tytuł: Making a Medieval Town. Patterns of Early Medieval Urbanization

Wydawca, miejsce i rok wydania: Warszawa 2010, IAE PAN.

Język: angielski

Liczba stron: 222

Format: 

Okładka: 

Nr ISBN: 978 - 83 - 89499 -72-1

Cena: 32 zł