Redakcja: Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka

Tytuł: Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty

Seria wydawnicza: Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, oddział w Poznaniu, tom I

Wydawca, miejsce i rok wydania: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań 2009

Język: polski, streszczenie po angielsku

Liczba stron: 527

Format: A4

Okładka: twarda

Nr ISBN: 997-83-89976-37-6

Cena: 117 zł