Zespół Człowiek a środowisko powstał w styczniu 2012 r. Jest to jedyny tego rodzaju zespół naukowo-badawczy w strukturach Laboratorium Bio- i Archeometrii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zajmujący się kompleksowo źródłami przyrodniczymi pochodzącymi z badań archeologicznych. Zespół powstał z kilku jednostek badawczych zlokalizowanych w ośrodku poznańskim (pracownia archeobiologiczna), krakowskim i warszawskim.

Zespół prowadzi badania archeobotaniczne, archeomalakologiczne, archeozoologiczne, palinologiczne i izotopowe. W Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w ramach Zespołu Człowiek a środowisko badania prowdzą pracownicy byłej Pracowni archeobiologicznej: dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk (palinolog), dr Joanna Koszałka (archeobotanik), dr Joanna Strzelczyk (archeobotanik), dr Aldona Kurzawska (archeomalakolog), dr Marta Osypińska (archeozoolog) oraz dr Łukasz Pospieszny (archeolog).

Z historii badań...
Powstanie Pracowni Paleobotanicznej w Oddziale Poznańskim IAE PAN zainicjował prof. Konstanty Moldenhawer (1889-1962) prowadząc prace nad analizą szczątków makroskopowych z badań archeologicznych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Powstała ona w 1950r. przy Kierownictwie Badań nad Początkami Państwa Polskiego, które z dniem 19 listopada 1953r. stało się Instytutem Historii Kultury Materialnej, a od 1992 r. Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

W ramach Pracowni Paleobotanicznej badania prowadzili: doc. dr hab. Melania Klichowska (archeobotanik, od 1962r. kierownik pracowni) oraz prof. Andrzej Dzięczkowski (archeobotanik, malakolog). W 1978r. utworzono Pracownię Palinologiczną, którą przyłączono do Pracowni Paleobotanicznej, kierowanej od 1990r. do czasu przejścia na emeryturę przez prof. A. Dzięczkowskiego. W roku 2003 nazwę pracowni zmieniono na „Pracownię Archeobiologiczną", a jej kierownikiem został doc. dr hab. Daniel Makowiecki. Następnie jednostką kierowała dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk. W 2012 roku pracownię poznańską włączono do Laboratorium Bio- i Archeometrii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Obecnie w ramach Zespołu Człowiek a środowisko badania prowadzą:

1. dr Joanna Koszałka (IAE PAN Poznań)

2. dr Aldona Kurzawska (IAE PAN Poznań)

3. dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk (IAE PAN Poznań)

4. dr Marta Osypińska (IAE PAN Poznań)

5. dr Łukasz Pospieszny (IAE PAN Poznań)

6. dr Joanna Strzelczyk (IAE PAN Poznań)

7. dr hab. Maria Lityńska-Zając, prof. nadzw. PAN (IAE PAN Kraków)

8. mgr Danuta Makowicz-Poliszot (IAE PAN Kraków)

9. mgr Paweł Gan (IAE PAN Warszawa)

Pracownicy Zespołu rezydujący w Ośrodku poznańskim prowadzą następujące badania:

Dr I. Okuniewska-Nowaczyk zajmuje się badaniami palinologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem wpływu człowieka na środowisko w późnym vistulianie i holocenie, na stanowiskach archeologinych w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej.

dr J. Koszałka prowadzi analizy archeobotaniczne dotyczące wczesnośredniowiecznych grodzisk w Wielkopolsce oraz miast lokacyjnych na Pomorzu.

dr A. Kurzawska prowadzi badania szczątków mięczaków ze stanowisk archeologicznych terenu Polski i Bliskiego Wschodu.

Dr Marta Osypińska prowadzi badania nad historią i pochodzeniem zwierząt domowych w Afryce oraz znaczeniem gospodarczym fauny w pradziejach Wielkopolski i Pomorza Zachodniego.

Dr Łukasz Pospieszny specjalizuje się w badaniach europejskich społeczeństw ze schyłku neolitu i wczesnej epoki brązu (z wykorzystaniem metod izotopowych) oraz w geofizyce archeologicznej.

Dr Joanna Strzelczyk prowadzi badania archeobotaniczne oraz zajmuje się kolekcją karpologiczną IAE PAN.

koci_psa.jpgkwiatek1.jpg

centaurea_cyanus.jpg