Zespół Archeologia Środowiskowa to jedyny tego rodzaju zespół naukowo-badawczy w strukturach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zajmujący się kompleksowo źródłami przyrodniczymi pochodzącymi z badań archeologicznych. Zespół zlokalizowany jest w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w POznaniu.

Zespół prowadzi badania archeobotaniczne, archeomalakologiczne, archeozoologiczne, palinologiczne i izotopowe. W Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w ramach Zespołu Człowiek a środowisko badania prowdzą pracownicy byłej Pracowni archeobiologicznej: dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk (palinolog), dr Joanna Koszałka (archeobotanik), dr Aldona Kurzawska (archeomalakolog), dr Marta Osypińska (archeozoolog) oraz dr Łukasz Pospieszny (archeolog).

Z historii badań...
Powstanie Pracowni Paleobotanicznej w Oddziale Poznańskim IAE PAN zainicjował prof. Konstanty Moldenhawer (1889-1962) prowadząc prace nad analizą szczątków makroskopowych z badań archeologicznych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Powstała ona w 1950r. przy Kierownictwie Badań nad Początkami Państwa Polskiego, które z dniem 19 listopada 1953r. stało się Instytutem Historii Kultury Materialnej, a od 1992 r. Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

W ramach Pracowni Paleobotanicznej badania prowadzili: doc. dr hab. Melania Klichowska (archeobotanik, od 1962r. kierownik pracowni) oraz prof. Andrzej Dzięczkowski (archeobotanik, malakolog). W 1978r. utworzono Pracownię Palinologiczną, którą przyłączono do Pracowni Paleobotanicznej, kierowanej od 1990r. do czasu przejścia na emeryturę przez prof. A. Dzięczkowskiego. W roku 2003 nazwę pracowni zmieniono na „Pracownię Archeobiologiczną", a jej kierownikiem został doc. dr hab. Daniel Makowiecki. Następnie jednostką kierowała dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk. W 2012 roku pracownię poznańską włączono do Laboratorium Bio- i Archeometrii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Obecnie Zespół Archeologia Środowiskowa działa w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu w Poznaniu. Zespołem kieruje dr Joanna Rennwanz.

Obecnie w ramach Zespołu Człowiek a środowisko badania prowadzą: 

1. dr Aldona Kurzawska 

2. dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk 

3. dr Marta Osypińska 

4. dr Łukasz Pospieszny 

5. dr Joanna Rennwanz 

Pracownicy Zespołu rezydujący w Ośrodku poznańskim prowadzą następujące badania:

Dr I. Okuniewska-Nowaczyk zajmuje się badaniami palinologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem wpływu człowieka na środowisko w późnym vistulianie i holocenie, na stanowiskach archeologinych w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej.

dr J. Rennwanz prowadzi analizy archeobotaniczne dotyczące wczesnośredniowiecznych grodzisk w Wielkopolsce oraz miast lokacyjnych na Pomorzu.

dr A. Kurzawska prowadzi badania szczątków mięczaków ze stanowisk archeologicznych terenu Europy Środkowej i Bliskiego Wschodu.

Dr Marta Osypińska prowadzi badania nad historią i pochodzeniem zwierząt domowych w Afryce oraz znaczeniem gospodarczym fauny w pradziejach Wielkopolski i Pomorza Zachodniego.

Dr Łukasz Pospieszny specjalizuje się w badaniach europejskich społeczeństw ze schyłku neolitu i wczesnej epoki brązu (z wykorzystaniem metod izotopowych) oraz w geofizyce archeologicznej.