Pracownię Archeologii Afryki powołano w 1998 roku przy Oddziale Poznańskim Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Do roku 2010 kierował nią prof. dr hab. Michał Kobusiewicz. W 2012 roku utworzono nową jednostkę: Zespół do Badań Prahistorii i Wczesnych Cywilizacji Afryki. Obecnie w Zespole zatrudnionych jest siedem osób: dr Przemysław Bobrowski (kierownik) oraz dr hab. Maria Lityńska-Zając prof. nadzw. PAN, dr hab. Jacek Kabaciński, dr Agnieszka Czekaj-Zastawny, dr Maciej Jórdeczka, dr Marta Osypińska i mgr Joanna Sawicka. W pracach Zespołu aktywny udział bierze także prof. Michał Kobusiewicz.

Zespół prowadzi badania archeologiczne przede wszystkim na terenie Afryki północno-wschodniej (Egipt i Sudan), kontynuuje też Misję w Egipcie, w ramach której działa Combined Prehistoric Expedition (CPE).

Na terenach południowej części Pustyni Zachodniej w Egipcie, w rejonach Gebel Nabta, Gebel Ramlah i Berget El Sheb, odkryto i przebadano w ostatnich latach liczne stanowiska m.in. wczesno- i środkowoneolityczne osady, centrum ceremonialne oraz cmentarzyska pochodzące z końca okresu neolitu.

W Egipcie, członkowie Pracowni uczestniczą także w badaniach wspólnej ekspedycji Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonymi na terenie predynastycznej i wczesnodynastycznej osady w Tell El Farkha w Delcie Nilu. W oazie Dachla, we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, prowadzone są badania prahistorycznej i staroegipskiej sztuki naskalnej oraz studia nad technologią i typologią krzemieniarstwa z okresu Starego Państwa. 

Członkowie Pracowni brali też udział w badaniach na terenie Sudanu, między innymi na stanowiskach w:

- Kadero koło Chartumu - neolityczna osada i cmentarzysko,
- Nagaa na północ od Chartumu - kompleks świątynny,
- na stanowiskach neolitycznych w Wadi Awatib (współpraca z Muzeum Egiptologicznym w Berlinie),
- w Kobkaba - stanowisko środkowopaleolityczne.

Na terenie Nubii Sudańskiej:

- na neolitycznych stanowiskach w Basenie Letti,
- prowadzono badania ratownicze w rejonie IV Katarakty (we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW).
- od 2010 roku - w ramach grantu MNiSW zespół prowadzi także badania w Bir Nurayet w Górach Morza Czerwonego

Poza Afryką północno-wschodnią prowadzono badania stanowisk prahistorycznych w Botswanie na Wzgórzach Dikalate i badania zwiadowcze w północnej i wschodniej Botswanie (współpraca Uniwersytetem w Gaborone) oraz kontynuowane są badania środkowo paleolitycznego stanowiska Loyangalani na terenie Serengeti w Tanzanii (współpraca z Serengeti Genesis Fundation z USA).

(przygotował: M. Kobusiewicz)


Galeria