Zespół do Badań Wczesnych Etapów Cywilizacji na Niżu Europejskim

Kierownik Zespołu dr hab. Jacek Kabaciński  prof. PAN